Одна з перших панцирних риб.

Одна з перших панцирних риб. NOBUMICHI TAMURA

Одна з перших панцирних риб. NOBUMICHI TAMURA