hyaenodon-size

Розміри тіла представників роду гієнодонів в порівнянні з розмірами тіла людини.