elephantids

Ступінь спорідненості Paleoloxodon antiquus із іншими видами слонів. Джерело: