Динозаври

Динозаври могли не витримати швидкоплинних змін клімату.