tree-of-life_2000

Спрощене філогенетичне дерево життя демонструє походження одних видів із інших.