Наночастинки від тату у шкірі

Відображення частинок і розподіл розмірів різних елементів татуювання пігменту. а, d) Ti та Br, що містять пігмент фталоціанін зелений 36, розташовані поруч один з одним. б, е) відображення журналу масштабу Ti, Br і Fe у тих же областях, що викладені в а) і d) виявлення первинних часток частинок різних пігментних видів. c, f) збільшення вказаних областей у b) та e), відповідно. Кредити: C. Seim.