Нанокристали галію

Нанокристали галію із внесеними до них атомами германію та олова. Джерело: TU Wien

Нанокристали галію

Нанокристали галію із внесеними до них атомами германію та олова. Джерело: TU Wien