Зріз голови ранньої личинки в’юна звичайного

Фронтальний зріз голови ранньої личинки в’юна звичайного (Misgurnus fossilis) через нюхову яму та нюховий нерв. Мікрофотографії зрізів були отримані в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України з використанням мікроскопа Zeiss Axio Imager M1 та програмного забезпечення Zeiss AxioVision v.4.63. Зріз забарвлений альціановим-синім та гематоксилін-еозином за Стідманом.