Борошнисторосяний гриб

Клейстотецій фітопаразитичного борошнисторосяного гриба Microsphaera alphitoides Griffon & Maubl. (syn. Erysiphe alphitoides) на листку дуба черешчатого (Quercus robus L.). Джерело: Олександр Губін