2 min read

Перші хребетні розвилися в прибережних водах

Перші хребетні розвилися в прибережних водах

Вчені з Університету Пенсильванії дослідили велику кількість видів хребетних, що жили у перші 100 мільйонів років існування на Землі цієї групи тварин. Дослідження показало, що виникнення та початкове розповсюдження цих істот було пов’язане з прибережними зонами океанів.

База даних стародавніх хребетних

Сьогодні хребетні є однією з найпоширеніших груп тварин як на суходолі, так і в океані. Немало серед них і тварин, що існують на межі цих двох середовищ.

Початковим для хребетних було саме океанічне середовище. Однак океан як середовище охоплює безкраї простори, прибережні мілини, приховане товщею води дно та приповерхневий шар. Тож, яка з цих екологічних ніш є “колискою” всіх хребетних?

Саме цим питанням зацікавилися палеонтологи з Пенсильванського університету. Для цього вони створили велику базу викопних видів хребетних, що жили на Землі між 470 та 370 мільйонами років тому. Звичайно, що це були водні організми, причому охоплювали вони не лише звичних нам риб, а ще й цілий ряд різних груп тварин, що нині вже не існують. Це пращури всіх хребетних, що були схожі на сучасного ланцетника, стародавніх безщелепних та панцирних риб.

Найбільше різноманіття – на мілині

Дослідники детально вивчили породу, в якій було знайдено рештки тварин. Вчені розділили усі донні поклади на шість типів: прісноводні, зони припливу, лагуни, прибережні зони, глибинні материкові схили та океанічні глибини. Проаналізувавши кількість знахідок у породах, що відносяться до кожної з зон, вчені дійшли цікавого висновку.

Різноманіття прадавніх хребетних
Різноманіття хребетних досліджуваного періоду. Джерело: Nobumichi Tamura

Ранні знахідки хребетних групуються навколо зони мілководних лагун, прибережних зон та континентальних схилів, у той час як у прибережній зоні та на глибинах їх майже немає. При цьому, якщо взяти всі види хребетних, що існували протягом цих 100 мільйонів років, то розподіл буде більш рівномірним. Це каже нам про те, що надалі ця група почала активно освоювати нові екологічні ніші.

Цікаво, що в розподілі двох найбільших груп хребетних – щелепних та безщелепних є  невеличкі відмінності, хоча загальна тенденція до освоєння усіх можливих ніш схожа. У пізні періоди дослідженого періоду саме безщелепні трохи переважають у зоні лагун та припливів, а щелепні значно активніше освоювали океанські глибини.

Про що це може свідчити?

Обидві групи активно заселяють прісноводні водойми, а розподіл середовищ існування між великими і малими формами в обох групах залишається приблизно однаковим. І ті й інші демонструють максимальне різноманіття саме на невеликих глибинах поблизу берегів.

Усе це наводить на дуже цікаві роздуми. Схоже, що попри зародження хребетних у морі, їхня екологічна ніша завжди була тісно пов’язана з суходолом. Можливо, в океані на них занадто сильно тиснули представники інших груп тварин, а можливо анатомія хребетних із самого початку давала їм переваги, наприклад у тих зонах, що періодично перетворювалися на суходіл.

Також вчені припускають, що широке розповсюдження хребетних у прибережних зонах було тісно пов’язане з виходом рослин на суходіл і виникненням нових потоків органіки в біосфері.

Як це часто буває, все це дозволяє поставити ще більш глобальні питання. Наскільки розповсюдження тих чи інших груп тварин у певних середовищах є результатом випадковостей та взаємодії з іншими видами? А наскільки з самого початку було визначено будовою їхніх організмів та біохімією. Цілком можливо, що колись, вивчаючи біологічне минуле нашої планети та її сучасність, ми отримаємо відповіді на ці питання.

Science (2018), doi: 10.1126/science.aar3689.