3 min read

Релігія лякала, однак не сприяла розвитку цивілізацій – дослідники

Релігія лякала, однак не сприяла розвитку цивілізацій – дослідники

Міжнародна команда дослідників встановила, що релігія не допомагає суспільству ставати більш моральним.

Гіпотеза про “моралізуючих богів” стверджує, що саме їхня поява зі своїми правилами співдружності та милосердя дозволили людській спільноті еволюціонувати. Однак нові дані свідчать, що поява каральних надприродних сил не є головним фактором, а лише наслідком високоорганізованого суспільства.

Відомо, що ідея про надприродні сили, які карали за образу і кривду себе, є дуже поширеною в глобальній історії. Але лише в останні тисячоліття спостерігається значне поширення просоціальних релігій, які містять в себі моралізуючих вищих богів (як-от авраамічний Бог) або загального поняття надприродного покарання як такого (наприклад, карма в буддизмі). Такі божества карають людей за погане ставлення одне до одного.

Монстр Хаосу та Бог Сонця Ніневії
Стародавні боги карали зло та “примушували” до добра.

Значна кількість вчених вважають, що саме це вірування стало основним фактором, що забезпечив розвиток цивілізації. Тому що в таких релігіях боги виступають наставниками людей, які змушують поводитися милосердно та толерантно. Гіпотеза моралізуючих богів полягає в тому, що без етичних настанов надприродних сил люди не могли б співпрацювати на достатньому рівні для побудови складного суспільства.

Однак команда науковців, яку очолює Гарві Уайтхаус з Оксфордського університету, провела масштабне дослідження на цю тему. Їхні висновки не узгоджуються з вищезгаданою гіпотезою.

Збір інформації

В ході досліду науковці проаналізували дані про понад 414 соціальних угруповань, які проживали у 30 географічних регіонах по всьому світу за останні 10 000 років. Для кожної з цих сотень суспільств було проаналізовано соціальну структуру, релігію та інші сфери життя. Вся ця величезна кількість інформації була отримана з глобальної історичної бази даних Seshat: Global History Databank. Щоб дослідити рівень розвитку кожної з популяцій, було використало 51 характеристику соціальної складності, а також 4 характеристики для визначення наявності в культурі “надприродного примусу” до етичності.

В усіх угрупованнях з 30 регіонів були присутні вірування у надприродні сили, про що свідчить факт  проведення ритуалів. Однак, для 10 регіонів світу не було знайдено доказів існування моралізуючих богів до періоду колонізації.

Регіони дослідження. Величина кожного кола показує рівень складності суспільства. Числа позначають, скільки років тому з’явилася концепція моралізуючих богів. Червоний – зороастризм; оранжевий – авраамічні релігії; жовтий – інші релігії з моралізуючими богами; синій – буддизм; фіолетовий – інші релігії з поняттям покарання за моральні провини; сірий – без концепції моралізуючих богів. Джерело: Nature.

Найбільш рання поява вірування у карального бога фіксується в Єгипті приблизно 4800 років тому. Після цього спорадично почали з’являтися локальні релігії в Євразії: у Месопотамії, приблизно 4,2 тисячі років тому; в Анатолії 3,5 тисяч років тому; у Китаї – близько трьох тисяч років тому. В першому тисячолітті нашої ери з’явилися розповсюджені сьогодні зороастризм, буддизм, християнство та іслам.

Хто створив кого?

Логічним наслідком гіпотези моралізуючих богів є висновок, що соціальна складність мала б зростати після появи в культурі таких надприродних сил. Тому вчені проаналізували інформацію з 12 регіонів, дані про соціальну структуру в яких були відомі як до, так і після появи моралізуючих богів. Та виявилося, що зростання соціальної складності відбувалося в 5 разів швидшими темпами до появи нової релігії, ніж після неї.

Дослід вчених також показав, що поява концепції моралізуючих богів зазвичай не передує зростанню соціальної складності, а навпаки – слідує за ним. В 10 із 12 регіонів світу перехід до нового вірування відбувався приблизно через сто років після становлення мегасуспільства, в якому кількість населення перевищує мільйон осіб. До того ж, більшість суспільств, які перевершили звичайний поріг складності, розвивають таку концепцію.

Припускається, що якщо боги, що спонукають до моралі, не є чинниками еволюції в складні суспільства, то вони можуть слугувати культурній адаптації. Це могло полегшити взаємодію і толерантність, наприклад, у великій мультиетнічній популяції. Часто вірування в моралізуючих богів поширювалося, коли великі імперії захоплювали менші суспільства, як-от після захоплення інків іспанськими конкістадорами. Спільні ритуали створюють колективну ідентичність та почуття приналежності, які діють як соціальний клей, змушуючи людей поводитися більш згуртовано. В складному суспільстві те, як людина поклоняється, може бути важливішим за те, кому вона поклоняється.

Nature (2019), doi: 10.1038/s41586-019-1043-4